masa

Tuesday, March 24, 2009


Bahasa Inggeris:kertas 1


Diagnostic Test
Short Texts & Graphics
1 Mahen has big ……… with long eyelashes.

A eyes

B head

C hands

D ears

2 Please sharpen the ……. . The nib is blunt.

A pen

B pencil

C nib

D ruler

3 John is a .......... . He drives an aeroplane.

A teacher

B sailor

C driver

D pilot

4 He went to the ………… to see the doctor.

A airport

B clinic

C office

D bus stop

5 The tailor used a …….. measure me.

A measuring tape

B ruler

C string

D spring

6 At the zoo we saw a tiger and its …….. .

A children

B babies

C kids

D cubs

7 My grandfather’s wife is my ……… .

A great grandmother

B great grandfather

C grandfather

D grandmother

8 ``Oh, I made a mistake. Please pass me the ……… .’’

A eraser

B ink

C book

D paper

9 Don’t tear the paper. Use a pair of ……… .

A scissors

B blades

C cutters

D knives

10 Most teenage boys like to travel using a ……… .

A tricycle

B lorry

C motorcycle

D

11 ``Please serve the rice to your friend in a ………,’’ said my mother.

A bag

B plate

C pot

D vase
12 Aziz is an artist. He uses ………. and brushes to paint pictures.

A water

B paints

C ink

D cream
13The queen was wearing a crown on her ………. .

A hands

B neck

C head

D body

14 My aunt’s daughter is my ……….. .

A cousin

B niece

C nephew

D sister
15 Butter is made from milk but bread is made from ………. .

A flour

B cheese

C cream

D


16 My grandmother is knitting a ………. for my brother to wear in winter.

A handkerchief

B sweater

C shoe

D tie

17 The ………. will soon become a butterfly.

A cocoon

B egg

C tadpole

D caterpillar

18 Please comb your …….. . It looks very messy.

A hands

B legs

C hair

D

19 Asha can play the ……. . She is in grade 6.

A piano

B game

C computer

D bingo

20 John is a ………. . He catches fish for a living.

A diver

B fisherman

C sailor

D
butcher

21 A …….. sails on the sea.

A train

B bus

C ship

D car

22 My aunt’s daughter is my ……… .

A niece

B daughter

C sister

D cousin

23 Look at the cat. It is holding its ………. in its mouth.

A cub

B egg

C kitten

D cat

24 I usually wear …….when I go marketing. I don’t like to wet my pants.

A shorts

B pants

C jeans

D

25 You wear a watch on your ………. .

A arm

B wrist

C ankle

D finger


____________________________________________________________________


MY WORLD - Nouns (Animals and their young, relationship, occupations)
Creative Mind - Induction
PRACTICE
Choose the best word to fill in the blanks.

1 My brother’s daughter is my ……… .

A daughter

B nephew

C son

D niece

2 We saw a snake and its ………. in the jungle.

A baby

B snakelet

C snakeling

D

3 My grandma is a ………. . She sews clothes for a living.

A tailor

B sailor

C mailer

D

4 A ………. will grow into a frog.

A larva

B egg

C tadpole

D frog

5 The doctor said the …….. and baby were fine.

A kid

B calf

C mother

D
____________________________________________________________________
MY WORLD - Nouns (Objects, Clothing, Parts of the body)
Creative Mind - Induction


What’s different? Circle the 10 differences in picture B.
PRACTICE
Choose the best word to fill in the blanks.

1 Please put on your ……… and shoes before going out.

A shirt

B shorts

C socks

D


2 Look! There’s a …………. on the flower.

A bug

B bee

C beetle

D

3 Use a ………… to eat the noodles.

A fork

B spoon

C knife

D

4 We have ten fingers and ten ……… .

A hands

B nails

C toes

D

5 If you have a toothache, you should see a ……… .

A teacher

B dentist

C doctor

D lawyer

Tuesday, March 17, 2009

Soalan UPSR BM

Bahasa Malaysia:pemahaman

Ujian Diagnostik
Soalan 1 hingga Soalan 20Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 “ _____________ mahu pengkhianat itu ditangkap,” titah Sultan Mansur.

A Beta

B Patik

C Hamba

D Baginda

2 Cikgu Marlia menyampaikan ucapan perpisahan kepada murid-muridnya. __________ berpesan kepada ______________ supaya rajin mengulang kaji pelajaran.

A Dia…mereka

B Ia…kita

C Beliau…mereka

D Baginda…kamu

3 “ Jangan bergaul dengan _____________,” ibu melarang abang bergaul dengan budak-budak nakal itu.

A kami

B kamu

C awak

D mereka

4 “Dari mana _____________ mendapat buku ini, Nasir? Boleh pinjamkan buku ini kepada _____________?” tanya Irfan.

A kita…kami

B kamu…saya

C awak…kamu

D kamu…kita

5 Sultan Sharif berasa dukacita kerana terpaksa meninggalkan istana _____________ yang telah ditawan musuh.

A beta

B tuanku

C baginda

D patik

6Walaupun Encik Daud seorang usahawan terkenal, namun _______________ tidak pernah meninggi diri.

A dia

B beliau

C baginda

D mereka

7 “Sudah beberapa kali _____________ mengingatkan _____________ supaya jangan membuang sampah di dalam longkang,” kata Cikgu Saleh kepada Asraf.

A kami…kamu

B awak…kita

C kita…kalian

D saya…kamu

8 “ Segala arahan _______________ mestilah dilaksanakan dengan segera,” titah Sultan Ahmad kepada para pembesarnya.

A dia

B beta

C hamba

D tuanku

9 “ _____________ perlu meminta kebenaran daripada ibu bapa terlebih dahulu sebelum mengikuti rombongan ini,” kata Cikgu Zaini kepada murid-murid itu.

A Dia

B Kamu

C Beliau

D Mereka

10 “_____________suka makan nasi ayam. _______________pula suka makan apa?” tanya Nazirah kepada Adilah.

A Saya…Kita

B Saya…Kamu

C Kamu …Saya

D Aku …Dia


Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.
11 Hampir ______________ daripada kek itu dimakan oleh adik.

A segala

B semua

C separuh

D masing-masing

12 Ibu membeli __________ barangan cenderahati di kedai kraf tangan itu.

A setiap

B segala

C seluruh

D pelbagai

13 Negara kita dikunjungi oleh ____________ pelancong pada setiap tahun.

A juta

B jutaan

C berjuta

D kesejuta

14______________ orang murid yang ponteng sekolah itu didenda oleh Cikgu Adnan.

A Tiga

B Ketiga

C Bertiga

D Ketiga-tiga


Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah.

15Pokok yang tumbang itu telah menimpa ______________ buah kenderaan di tepi jalan.

A para

B semua

C beberapa

D sebahagian

16Hanya ______________ sahaja daripada penduduk kampung telah bersetuju menyertai projek ternakan itu.

A semua

B segala

C seluruh

D sebahagian

17Anggota keselamatan berjaya mengeluarkan ______________ mangsa yang terperangkap dalam kejadian tanah runtuh itu.

A semua

B segala

C setengah

D masing-masing

18Encik Azhar mengeluarkan _______________ daripada wang simpanannya di dalam bank untuk membiayai persekolahan anak-anaknya.

A segala

B semua

C separuh

D sesetengah

19 “Sila ambil tempat ____________,” kata pengacara itu kepada para peserta yang mengambil bahagian.

A tiap-tiap

B beberapa

C sebahagian

D masing-masing

20 Sudah ______________ cara dilakukan, namun anak kecil itu tetap menangis juga.

A setiap

B setengah

C berbagai-bagai

D masing-masingDua tiga kucing berlari;

Berlari-lari di tepi telaga;

Rumahku cantik lagi berseri,

Tempat berhimpun seisi keluarga.


Anak panglima gagah perkasa,

Setiap hari asyik berjaga;

Teratak indah di hujung desa,

Laksana syurga kami sekeluarga.

• Lafazkan pantun dengan intonasi yang betul.
• Cari kata bilangan dalam pantun tersebut.
• Cipta serangkap pantun tentang keistimewaan rumah kamu.

Penilaian

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1
__________ pegawai kerajaan disaran agar menjalankan tugas dengan jujur dan berdisiplin.

A Segala

B Semua

C Seluruh

D Setengah

2 Pihak polis telah mengambil ____________ langkah untuk mengurangkan kes jenayah di kawasan bandar.

A setiap

B seluruh

C pelbagai

D setengah

3 Encik Arumugam memenangi sebuah komputer apabila terpilih sebagai pengunjung ______________ pameran buku itu.

A ribu

B ribuan

C keseribu

D beribu-ribu

4 Pihak polis menahan ______________ lelaki yang disyaki terlibat dalam kes penculikan kanak-kanak.

A empat

B keempat

C berempat

D keempat-empat

5 ______________ buah kenderaan tenggelam dalam kejadian banjir di ibu kota.

A Setiap

B Segala

C Sepuluh

D Sebahagian
· Baca perbualan dengan teliti.
· Berikan nilai murni dan pengajaran.
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

· Cari kata ganti nama diri orang.
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 “ Marilah ___________ pergi menziarahi guru kita yang sedang sakit,” kata Jamilah kepada rakannya.

A dia

B kita

C kami

D kamu

2 “___________ perlu mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah,” pesan Cikgu Baharin kepada anak-anak muridnya.

A Awak

B Beliau

C Kamu

D Anda

3 Menurut Vivien, kemalangan itu berlaku ketika ___________ dan Sally sedang menunggu bas di tepi jalan.

A dia

B kita

C kami

D mereka

4 Walaupun Datuk Majid sibuk dengan urusan perniagaannya, namun __________ sempat meluangkan masa menghadiri majlis itu.

A kau

B beliau

C baginda

D mereka

5 “__________ berjanji tidak akan melakukan kesilapan lagi,” kata Azri dan Choo Kien kepada Cikgu Dahari.

A Saya

B Kami

C Hamba

D Baginda

Bahasa MAlaysia: penulisan


Kertas ini mengandungi dua soalan.

Kamu dikehendaki menjawab Soalan 1 dan Soalan 2.

Bagi Soalan 1, kamu boleh membuat pilihan sama ada menjawab Soalan 1 (a)
atau Soalan 1 (b).

Bagi tiap-tiap soalan, panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah
perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan.

Soalan 1
(a) Baru-baru ini sekolah kamu telah menjayakan program hari Kantin. Kamu
dikehendaki menyediakan laporan mengenai program tersebut.

Atau

(b) Sejak kebelakangan ini banjir sering berlaku di negara kita. Tuliskan sebuah
karangan mengenai cara-cara untuk mengelakkan daripada berlakunya
banjir.

Soalan 2
Hari sudah lewat petang, kami mendayung sampan untuk pulang ke rumah. Sedang
kami mendayung itu tiba-tiba ........................

anda boleh print soalan ini

untuk dapat kan lebih lanjut tentang pelajaran
sila-----klik disini-----
blog rakan saya--klik nama yang dibawah--

adam bulqini
arip pejo
kimi duan
raja hidayu
nurizan

Monday, March 16, 2009


Lawak #1:

WAYAR!

(2 Comments)

Musang dan Daun Bawang?emmmm.....

Musang=patut bersyukur kerana boleh menjadi seekor haiwan yng pandai menghantar lawak disebabkan oleh Science(kira Science yg latih dia)

Daun Bawang=patut bersyukur sebab sel-sel bawang dia dikaji oleh Sciencedan dibuat experiment dan menyebabkan daun bawang tersebut boleh menghantar lawak

wakekekekerekfekerekfj=daripada orang yg gila jadi waras disebabkan Science yang tolong sambung WAYAR dalam kepala otak dia dengan wayar cerek rumah Science yang dah hancusss tu.

Velove=perempuan atau lelaki?wallahhualam tapi perangai dia sama ngan musang ngan daun bawang

Science=Satu matapelajaran teras yng wajib diambil x kira lah Daun bawang ke musang ke semuanye wajib

Jadi kesimpulanya aku tarik balik kata-kata yng tlh aku lafazkan dengan menaip dalam tajuk Kisah X Benar.


Lawak #2:

private

(13 Comments)
pada suatu hari velove nampak awek dia curang ngan sorang mamat.akibat terlalu geram velove tidak dpt mengancam sapakah mamat tu.dia pun apa lag pi bunuh si mamat tula.lps bnh dia pun menangs mglhkan pompuan sbb org yg diaa bnh adalah abgnya:ela2.lepas tu myaries plk menangis sbb awek velove is babycute.fakta ini telah membuatkan zanish,musang dan lain2 gelak sampai teputus urat kentut...
Lawak #3:

Tragis

(3 Comments)
Seorang wartawan lelaki telah di tugaskan membuat liputan dan siasatan mengenai aktiviti kelab gay di Bukit Bintang, Malaysia. Dia di kehendaki menyamar sebagai gay. Wartawan itu dengan senang hati menggayakan pakaian dan cara seorang gay. Setelah seminggu mempelajari tingkahlaku dan gaya seorang gay, akhirnya pada malam minggu itu wartawan itu masuk ke kelab gay tersebut. Wartawan itu dipasang dengan microphone n camera bersaiz kecil bagi merakam segala aksi dan aktiviti di kelab gay tersebut. Setelah masuk wartawan itu terus menuju ke bar utama dan memesan segelas bir. Dia hanya duduk sambil memerhatikan gelagat-gelagat gay di kelab tersebut. Ada yang menari dan ada yang duduk sambil berpeluk-pelukan sesama lelaki. Wartawan itu merasa geli geleman melihat tingkahlaku mereka. “Hai…sorang ke bro”, tiba-tiba wartawan itu di sapa. “A’ah, saya tunggu kawan saya. Tak sampai-sampai lagi ni”, kata wartawan itu separuh menjerit kerana kebingitan muzik di kelab itu. Tiba-tiba wartawan itu berasa sakit perut. Rasa seperti ingin kentut sahaja. “Muzik tengah kuat ni bolehlah aku kentut ni”, bisik hati wartawan itu. Wartawan itu pun melepaskan kentutnya. Satu demi satu. Berturut-turutan. Tiba-tiba muzik rancak itu berhenti kerana DJ nya ingin menukar ke lagu perlahan. Sementara proses pertukaran lagu itu kentut wartawan itu telah di dengari oleh gay-gay yg berhampiran dengan wartawan itu. “Eh eh… ada dara lagi la kat sini”, ujar salah seorang gay di situ sambil memandang wartawan itu. “A’ah lah… kat depan kita ada dara”, ujar yang lain pula. Semua gay di situ telah pergi mendapatkan wartawan itu. Semua wajah mereka menunjukkan keghairahan nafsu yang ketara. “Saya bukan dara lagi la”, ujar wartawan itu. “Kalau dah tak dara kenapa kentut. Kuat lak tu. Sempit tuu…”, ujar salah seorang gay itu. Tergamam wartawan itu. Akhirnya dirinya di noda secara bergilir-gilir oleh pengunjung kelab gay itu. Menangis teresak-esak wartawan itu. Akhirnya nikmat kentut sudah tidak akan dapat dirasai lagi sepanjang hidupnya. Moral kepada lelaki :- Jangan kentut dihadapan GAY. AWAS!!. Teknik terbaru mengesan dara lelaki tau!!!! yg gemar kentut kuat dan sempit itu tandanya anda masih suci …x pernah kena liwat (sodomi). BETUL ker bangggg!!!

Lawak #4:

MERAH SAGA

(3 Comments)

Saat langit berwarna merah saga,

Dan kerikil perkasa brlarian,

Meluncur laksana puluhan peluru,

Terbang brsama teriakn takbir.

Semua mnjadi saksi,

Atas langkah keberanianmu,

Kita juga mnjadi saksi,

Atas keteguhanmu.

Ketika YAHUDI- YAHUDI membantaimu,

Merah berkesimbah di tanah airmu,

Mewangi harum genangan darahmu,

Mmbebaskn bumi jihad Palestina.

Perjuangn telh kau bayar dgn jiwa,

Syahid dlm CINTANYA.

Langkah-langkah belajar efektif adalah mengetahui
 • diri sendiri
 • kemampuan belajar anda
 • proces yang berhasil anda gunakan, dan dibutuhkan
 • minat, dan pengetahuan atas mata pelajaran anda inginkan

Anda mungkin belajar fisika dengan mudah tetapi tidak bisa belajar tenis, atau sebaliknya. Belajar apapun, adalah proces untuk mencapai tahap-tahap tertentu.

Empat langkah untuk belajar.
Mulai dengan cetak halaman ini dan jawab pertanyan-pertanyaannya. Lalu rencanakan strategi anda dari jawaban-jawabanmu, dan dengan "Pedoman Belajar" yang lain.

Mulai dengan masa lalu Apakah pengalaman anda tentang cara belajar? Apakah anda

What was your experience about how you learn? Did you

 • senang membaca? memecahkan masalah? menghafalkan? bercerita? menterjemah? berpidato?
 • mengetahui cara menringkas?
 • tanya dirimu sendiri tentang apa yang kamu pelajari?
 • meninjau kembali?
 • punya akses ke informasi dari banyak sumber?
 • menyukai ketenangan atau kelompok belajar?
 • memerlukan beberapa waktu belajar singkat atau satu yang panjang?

Apa kebiasaan belajar anda? Bagaimana tersusunnya? Yang mana terbaik? terburuk?

Bagaimana anda berkomunikasi dengan apa yang anda ketahui belajar paling baik? Melalui ujian tertulis, naskah, atau wawancara?

Teruskanke masa sekarang Berminatkah anda?
Berapa banyak waktu saya ingin gunakan untuk belajar?
Apa yang bersaing dengan perhatian saya?

Apakah keadaannya benar untuk meraih sukses?
Apa yang bisa saya kontrol, dan apa yang di luar kontrol saya?
Bisakah saya merubah kondisi ini menjadi sukses?

Apa yang mempengaruhi pembaktian anda terhadap pelajaran ini?

Apakah saya punya rencana? Apakah rencanaku mempertimbangkan pengalaman dan gaya belajar anda?

Pertimbangkan
proses,

persoalan utama

Apa judulnya?
Apa kunci kata yang menyolok?
Apakah saya mengerti?

Apakah yang telah saya ketahui?
Apakah saya mengetahui pelajaran sejenis lainnya?

Sumber-sumber dan informasi yang mana bisa membantu saya?
Apakah saya mengandalkan satu sumber saja (contoh, buku)?
Apakah saya perlu mencari sumber-sumber yang lain?

Sewaktu saya belajar, apakah saya tanya diri sendiri jika saya mengerti?
Sebaiknya saya mempercepat atau memperlambat?
Jika saya tidak mengerti, apakah saya tanya kenapa?

Apakah saya berhenti dan meringkas?
Apakah saya berhenti dan bertanya jika ini logis?
Apakah saya berhenti dan mengevaluasi (setuju/tidak setuju)?

Apakah saya membutuhkan waktu untuk berpikir dan kembali lagi?
Apakah saya perlu mendiskusi dengan "pelajar-pelajar" lain untuk proces informasin lebih lanjut?
Apakah saya perlu mencari "para ahli", guruku atau pustakawan atau ahliawan?

Buat
review
Apakah kerjaan saya benar?
Apakah bisa saya kerjakan lebih baik?
Apakah rencana saya serupa dengan "diri sendiri"?

Apakah saya memilih kondisi yang benar?
Apakah saya meneruskannya; apakah saya disipline pada diri sendiri?

Apakah anda sukses?
Apakah anda merayakan kesuksesan anda?